Rúa San Pedro, 2 - Ourense

988 220 588

//abril
­

COMUNICADO. ALUMNADO EN AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.

En relación ao alumnado que ten que avaliarse por avaliación extraordinaria, a falta dunha concreción definitiva, que en todo caso será comunicada nos vindeiros días na Páxina Web e na Aula Virtual do Centro, o procedemento será o seguinte: Terán que presentarse a unha proba teórico-práctica de toda a materia de cada módulo de xeito [...]

COMUNICADO IMPORTANTE ALUMNADO FCT

Unha vez reunido o claustro de profesores para tomar as decisións pertinentes en relación á orde da Consellería pola que se establece un marco de actuación con respecto ao alumnado que está á espera de incorporarse ao módulo de FCT previo á consecución do título correspondente, informamos a todo o alumnado interesado de que en [...]

COMUNICADO IMPORTANTE AO ALUMNADO DE 2º DE FPB DE PEITEADO E ESTÉTICA

Facemos saber ao noso alumnado de 2º de FPB que terán lugar as últimas probas de cualificación previas á avaliación final de módulo a semana do 14 ao 16 de Abril de 2020.   Tendo en conta a situación actual e prevendo que volveremos de forma presencial á escola, como primeira posibilidade, os exames de [...]