BELÉN DA ESCOLA ELABORADO POR ALUMNOS “LA REGIÓN”

Mención no suplemento Xornal Escolar, do diario "La Región", sobre a elaboración  do Belén artesanal da Escola, por parte de alumnos do Centro.