PROBAS DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 1ºFPB

Detalle dos horarios e datas previstas para a realización das probas extraordinarias de recuperación de 1º de fpb: 1 de Setembro Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:        CS1/CLI1- (9h)             PCP (12h) 2 de Setembro Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:       CA1 (9h)                       DMD (12h) 3 de Setembro Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:       LCF (9h)                        CC (12h) **Lémbrase traer todo o [...]