Detalle dos horarios e datas previstas para a realización das probas extraordinarias de recuperación de 1º de fpb:

1 de Setembro

Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:        CS1/CLI1- (9h)             PCP (12h)

2 de Setembro

Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:       CA1 (9h)                       DMD (12h)

3 de Setembro

Probas avaliación extraordinaria 1ºFPB:       LCF (9h)                        CC (12h)

**Lémbrase traer todo o material necesario para a realización das probas.

**Calquera dúbida con respecto ás probas pódese consultar a través da aula virtual co profesor ou profesora correspondente.