PIONEIROS NA FORMACIÓN PROFESIONAL «LA REGIÓN»

Reportaxe da Escola, no Suplemento especial adicado a formación, do diario "La Región", do 29 de maio de 2015.