PIONEIROS NA FORMACIÓN PROFESIONAL “LA REGIÓN”

Reportaxe da Escola, no Suplemento especial adicado a formación, do diario "La Región", do 29 de maio de 2015.