Facemos saber ao noso alumnado de 2º de FPB que terán lugar as últimas probas de cualificación previas á avaliación final de módulo a semana do 14 ao 16 de Abril de 2020.
 
Tendo en conta a situación actual e prevendo que volveremos de forma presencial á escola, como primeira posibilidade, os exames de todos os módulos terán lugar de forma presencial o día 14 de Abril en horario de 8:30 a 15:00 h.
 
Como segunda posibilidade e no caso de que o estado de confinamento prorróguese, a realización das probas farase de forma telemática a través da plataforma educativa da escola coas seguintes datas e horarios:
 
Día 14 AC: 9:00 CBU: 12:00
Día 15 CS2: 9:00 MQ: 12:00
Día 16 CA2 9:00  
 
**Cada profesor/a poñerase en contacto co alumnado a través da plataforma educativa da escola para orientalo sobre os puntos esenciais que consideren importantes para superar cada materia.