Rúa San Pedro, 2 - Ourense

988 220 588

/Novas
­

REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

A partir de hoxe día 25 de maio, a Escola Profesional Santo Cristo estará aberta en horario de mañá, co fin de retornar á actividade lectiva presencial con carácter voluntario para o alumnado do ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería e dos segundos cursos de Formación Profesional de grao Superior e de grao Medio que [...]

ALUMNADO EN AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. DATAS PROBAS XUÑO

Podedes descargar as datas premendo no seguinte enlace: DESCARGAR -> PROBAS EXTRAORDINARIAS XUÑO 2020          

IMPORTANTE: Adaptación das programacións didácticas. Curso 2019-2020

Os equipos docentes de cada ciclo, baixo a coordinación da dirección do centro educativo, adaptaron as programacións didácticas de cada uno dos módulos dos diferentes ciclos que se imparten no centro: básico, medios e superior. Identificáronse os resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada módulo, que serviron de referente [...]

COMUNICADO. ALUMNADO EN AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.

En relación ao alumnado que ten que avaliarse por avaliación extraordinaria, a falta dunha concreción definitiva, que en todo caso será comunicada nos vindeiros días na Páxina Web e na Aula Virtual do Centro, o procedemento será o seguinte: Terán que presentarse a unha proba teórico-práctica de toda a materia de cada módulo de xeito [...]

COMUNICADO IMPORTANTE ALUMNADO FCT

Unha vez reunido o claustro de profesores para tomar as decisións pertinentes en relación á orde da Consellería pola que se establece un marco de actuación con respecto ao alumnado que está á espera de incorporarse ao módulo de FCT previo á consecución do título correspondente, informamos a todo o alumnado interesado de que en [...]

COMUNICADO IMPORTANTE AO ALUMNADO DE 2º DE FPB DE PEITEADO E ESTÉTICA

Facemos saber ao noso alumnado de 2º de FPB que terán lugar as últimas probas de cualificación previas á avaliación final de módulo a semana do 14 ao 16 de Abril de 2020.   Tendo en conta a situación actual e prevendo que volveremos de forma presencial á escola, como primeira posibilidade, os exames de [...]

SEGUNDA AVALIACIÓN

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, hoxe tivemos a sesión correspondente á segunda avaliación. Podedes consultar as vosas notas no Abalar. Aqueles que teñades algún atranco, póndevos en contacto coa vosa titora a través da Aula Virtual, facilitándolle unha dirección de correo electrónico para que vos poda enviar as notas. De momento non hai [...]

NOVAS IMPORTANTES A TER EN CONTA POLO NOSO ALUMNADO

Debido á declaración do estado de alarma, e ante a imposibilidade de ter un claustro de profesores para levala a término, a Escola Profesional Santo Cristo ten que aprazar a sesión de avaliación que estaba programada para mañá 16 de marzo. No momento no que sexa posible retomar a actividade escolar normal, faremos a sesión [...]

MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN COA PANDEMIA covi-19 PARA OS VINDEIROS 14 DÍAS, DENDE O DÍA 16 DE MARZO

Seguindo as instruccións da Consellería de Educación, a Escola Profesional Santo Cristo suspende a actividad escolar para os vindeiros 14 días dende o día 16 de marzo. Suspéndense as prácticas en empresas (módulo FCT) para todos os ciclos. O profesorado dos diferentes módulos programará actividades na Aula Virtual da escola para que o alumnado as [...]

NOTA URXENTE SOBRE A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES E EXTRAESCOLARES

O presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijoo,  acaba de anunciar en comparecencia televisiva, tras a celebración do Consello de Goberno da Xunta de hoxe, xoves, entre outras medidas para frear a expansión do coronavirus COVID-19, as seguintes: A suspensión de todas as actividades, escolares e extraescolares, en TODAS as etapas educativas.  De maneira oficial,  [...]