OFICIOS GALEGOS: CEREIROS

O patrimonio cereiro de Galicia é único, xa que conta con moitos elementos vinculados á apicultura, dende a elaboración da mel ata os lagares de cera. Atopamos colmeas tradicionais esparexidas por moitos fogares do rural galego, tendo como principal obxecto a obtención de mel, labor dos apicultores. Pero, a maiores dese doce exquisito, as colmeas [...]