prazas disponibles
Ainda estas a tempo de matricularte no noso Centro, dispoñemos de prazas nos ciclos de grao medio de: Actividades Comerciais e Xestión Administrativa.

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Do 1 ao 9 de setembro ás 13:00 horas.

Listaxe provisional de solicitudes:
14 de setembro.

Reclamación á listaxe provisional:
Do 14 ao 16 de setembro ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes:
21 de setembro.

2ª Adxudicación:
21 de setembro.

MATRICULACIÓN 2ª ADXUDICACIÓN:
Do 21 ao 23 de setembro ás 13:00 horas