Debido á declaración do estado de alarma, e ante a imposibilidade de ter un claustro de profesores para levala a término, a Escola Profesional Santo Cristo ten que aprazar a sesión de avaliación que estaba programada para mañá 16 de marzo.

No momento no que sexa posible retomar a actividade escolar normal, faremos a sesión de avaliación e posteriormente, a entrega de notas correspondente.
 
Ata daquela, o profesorado dos diferentes módulos programará actividades na Aula Virtual da escola para que o alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento.

As comunicacións entre profesor e alumno, faranse preferiblemente por medio da Aula Virtual.