Aberto prazo de Admisión
Publicado o calendario de admisión a ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Para estudar formación profesional, tanto no réxime ordinario como no de persoas adultas nos centros docentes sostidos con fondos públicos, é necesario participar nun proceso de admisión. Este proceso determina os requisitos de acceso que deben cumprir os solicitantes, así como os prazos de presentación de solicitudes e matrícula.


PERÍODO ORDINARIO DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

27 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas.

Listaxe provisional de solicitudes:
8 de Xullo.

Reclamación á listaxe provisional:
8 ao 12 de Xullo as 13:00 h.

Listaxe definitiva de solicitudes:
19 de Xullo.

1ª Adxudicación:
19 de Xullo.

MATRICULACIÓN 1ª ADXUDICACIÓN:
19 ao 26 de Xullo as 13:00 horas.

2ª ADXUDICACIÓN:
28 de Xullo.

MATRICULACIÓN 2ª ADXUDICACIÓN:
28 ao 29 de Xullo as 13:00 horas.

Podes descargar a listaxe completa no seguinte enlace: Prazos_admision_2016