OFICIOS GALEGOS: OS FERREIROS

Antonio López, "O Cuñas". Foto: Angar. A chegada das ferramentas revolucionou a vida da humanidade, que comezou a contar para a súa supervivencia e desenvolvemento con eficaces medios complementarios dos seus propios membros. A súa evolución foi constante no tempo pasando desde as primeiras de madeira, pedra ou óso ás de cobre, bronce [...]