Do 26 ao 31 de maio de 2016

 

XOVES-26 VENRES-27 LUNS-30 MARTES-31

FARM.

9.30-11.30   OBL

12-14   DEV

 

9.30-11.30 DPF

 

9.30- 11.30  FOL

12-14   AP

9.30-10.30 FM

 

FARM.

9.30-11.30 DPP

12-14 EIE

10.30-11.30 PDS

12-14 OF

 

9.30-11.30 PA

 

XESTIÓN

9.30-11.30 TII

 

9-10.30 OAC

12-14 FOL

 

9.30-11.30 TC

 

9.30-11.30 ID

12-13 OXT

XESTIÓN

9.30-11.30 CEA 9.30-11.30 ORH

9.30-11.30 TDC

12-14 EA

 

9.30-11.30 ENA

ACT.COM.

9.30-11.30 AI

12.14 PV

9.30-11.30 DPV

 

9-10.30 FOL

12-14 MK

9.30-11.30 ID

12-14  XC

C.AUX. ENFERM.

9.30-11.30  OA

12-14  TAO

9-10.30   RET

9.30-11.30 PDS

12-14 FOL

 

9.30-11.30 TBE

12-14 HMH

 

 

NOTA:

 

  • No día do exame entréganse os cadernos cumprimentados coas actividades requeridas en cada módulo e os traballos encomendados.

 

  • No exame entra a materia de TODO O CURSO