A vindeira semana terá lugar no salón de actos da escola unha nova edición da Semana do Emprendemento onde distintas personalidades relacionadas có mundo empresarial e varios emprendedores e emprendedoras compartirán a súa experiencia có noso alumnado.