PROBAS DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Do 13 ao 16 de marzo de 2017

 

  LUNS-13 MART-14 MERC-15 XOV-16
1º FARMACIA E PARAFARMACIA

8.30-11.30  

OBL

12-15  

DEV

 

8.30-11.30

DPF

 

8.30- 11.30  FOL

12-15  

AP

8.30-11.30

FM

 

2º FARMACIA E PARAFARMACIA

8.30-11.30

DPP

12-15

EIE

8.30-11.30

PDS

12-15

OF

 

8.30-11.30

PA

 

 
1º XESTIÓN ADMINISTRAT.

8.30-11.30

TII

 

8.30-11.30

FOL

 

8.30-11.30

TC

12-15

OAC

 

8.30-11.30

ID    

12-15

OXT

2º XESTIÓN ADMINISTRAT.

8.30-11.30

CEA

8.30-11.30

ORH

8.30-11.30

TDC

12-15

EA

 

12-15

ENA

1º ACTIVIDADES COMERCIAIS

8.30-11.30

AI

12-15

PV

8.30-11.30

DPV

 

8.30-11.30

FOL

12-15

MK

8.30-11.30

ID

12-15  

XC

2º ACTIVIDADES COMERCIAIS

8.30-11.30

XPC

12-15

TA

8.30-11.30

VT

8.30-11.30

SAC

8.30-11.30

CE

C.AUX. ENFERMERÍA

8.30-11.30 

OA

12-15 

TAO

8.30-11.30  

RET

8.30-11.30

PDS

12-15

FOL

 

8.30-11.30

TBE

12-15

HMH

 

NOTA:

  • No día do exame entréganse os cadernos cumprimentados coas actividades requeridas en cada módulo e os traballos encomendados.