1ºFPB              9H 12H
3 DE SETEMBRO  CS1 PCP
4 DE SETEMBRO CA1 DMD
5 DE SETEMBRO LCF CC

Entrega de cualificacións as 12:30 o Xoves 6 de Setembro