Consulta as datas dos exames de avaliación extraordinaria, AQUÍ:

DATAS PROBAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2020