CALENDARIO

Do 7 ao 10 de marzo de 2016

 

LUNS-7 MARTES-8 MERCORES-9 XOVES-10
1º FARMACIA E PARAFARMACIA

 

 

9.30-11.30

OBL

12-14

DEV

 

9.30-11.30

DPF

 

 

9-10.30

FOL

12-14

AP

9.30-10.30

FM

 

2º FARMACIA E PARAFARMACIA

9.30-11.30

DPP

12-14

EIE

 

10.30-11.30

PDS

12-14

OF

 

9.30-11.30

PA

 

1º XESTIÓN ADMINISTRAT.

9.30-11.30

TII

 

 

 

9-10.30

OAC

12-14

FOL

 

9.30-11.30

TC

 

 

9.30-11.30

ID

12-13

OXT

2º XESTIÓN ADMINISTRAT.

9.30-11.30

CEA

9.30-11.30

ORH

 

 

 

9.30-11.30

TDC

12-14

EA

 

9.30-11.30

ENA

1º ACTIVIDADES COMERCIAIS

9.30-11.30

AI

12.14

PV

9.30-11.30

DPV

 

9-10.30

FOL

12-14

MK

9.30-11.30

ID

12-13

XC

C.AUX. ENFERMERÍA

9.30-11.30

OA

12-14

TAO

9-10.30

RET

 

9.30-11.30

PDS

12-14

FOL

 

9.30-11.30

TBE

12-14

HMH

NOTA: No día do exame entréganse os cadernos cumprimentados coas actividades requeridas en cada módulo e os traballos encomendados.